Vliv vitaminu D3 na hladinu protilátek proti viru Epsteina-Barrové u osob s roztroušenou sklerózou

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Teprve poměrně nedávno byl zaznamenán vztah mezi imunoreaktivitou k viru Epsteina-Barrové (EBV) a nedostatkem vitaminu D u nemocných s roztroušenou sklerózou. Cílem nedávno publikované studie bylo ozřejmit, zda suplementace tohoto vitaminu může zlepšit imunitní odpověď vůči latentní infekci EBV. Studie se zúčastnilo 40 nemocných – 27 z nich užívalo vitamin D3 v týdenní dávce 50 000 IU po dobu 6 měsíců a zbylých 13 byly kontroly. Hladina 25-hydroxyvitaminu D (25OHD) a titr IgG protilátek proti EBNA1 (EB nukleární antigen-1) a VCA (antigen virové kapsidy) byly zjišťovány před suplementací i po suplementaci. Všichni nemocní byli séropozitivní na EBV ještě před suplementací. V této kohortě mělo 22,5 % nemocných výrazný deficit 25OHD (< 25 nmol/l) a 47,5 % lehce sníženou hladinu 25OHD (25–74 nmol/l). Autoři studie ze svých výsledků uzavírají, že titr protilátek proti EBV u nemocných s RS narůstá záhy po výskytu onemocnění a suplementace vitaminem D3 může omezit zvyšování jejich hladiny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky