Roztroušená skleróza – výrazný pokrok v léčbě v posledních dvou desetiletích

Supplementum: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Editorial
Obor:
Autoři: Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Autoři - působiště: MS Centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Léčba roztroušené sklerózy (RS) je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví v medicíně vůbec, a v neurologii především. Toto onemocnění postihuje mladé jedince a postupně je invalidizuje zánětlivým postižením centrálního nervového systému (CNS). Zánět spouští neurodegenerativní pochody, které se uplatňují zejména v pozdějších stadiích choroby, kdy jsou vyčerpány rezervy CNS.

V roce 1996 mohlo po jednáních VZP s Českou neurologickou společností ČLS JEP zahájit prvních 46 pacientů v ČR biologickou léčbu. Bylo ustaveno prvních sedm center pro demyelinizační onemocnění při fakultních neurologických klinikách. Kritéria pro zařazení do léčby byla velmi přísná – šlo o pacienty s aktivní chorobou v poměrně dobrém neurologickém stavu. Prvním přípravkem byl interferon- β1b. V letech 1997 a 1998 tento program pokračoval a zdravotní pojišťovny si po zařazení prvních 200 pacientů do léčebného programu vyžádaly data o efektivitě interferonu- β. Počet hospitalizací v důsledku RS klesl o 80 %, počet relapsů o 67 %, proto tento léčebný program dostal zelenou a počet pacientů pozvolna narůstal. Přibyly interferon- β1a a glatiramer acetát. Tyto léky jsou schopny snížit počet relapsů o 30 % oproti placebu. Ukázalo se, že počet center je nedostatečný, a během let vzrostl na 15, aby tak lépe geograficky pokryl celou Českou republiku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky