dimethyl fumarát

Supplementum: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.1
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Neurologie – RS centrum s.r.o., Hradec Králové
2 iHETA, Praha
Klíčová slova: roztroušená skleróza, léky ovlivňující onemocnění (DMD), dimethyl fumarát

Souhrn

Dimethyl fumarát působí v průběhu celého patofyziologického procesu roztroušené sklerózy – od udržení integrity hematoencefalické bariéry přes snížení zánětlivé aktivity, odklonění imunitních buněk od CNS, ochranu integrity myelinu a snížení poškození mitochondrií až po přímý neuroprotektivní účinek. Tyto mechanismy se podílejí na prokázané účinnosti a bezpečnosti dimethyl fumarátu v terapii relabující-remitující roztroušené sklerózy. Registračními klinickými studiemi byly studie III. fáze DEFINE a CONFIRM, v současnosti jsou k dispozici výsledky otevřeného dlouhodobého sledování ENDORSE. Dimethyl fumarát vykazuje vysokou účinnost v prevenci relapsů a zpomalení rozvoje disability při velmi dobré snášenlivosti a bezpečnosti léčby. Rovněž radiologické parametry progrese onemocnění jsou při terapii dimethyl fumarátem příznivě ovlivněny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky