Dlouhodobý účinek interferonu-β1b u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

Supplementum: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Jiří Piťha
Autoři - působiště: MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, Nemocnice Teplice

Souhrn

Klinické studie i reálná klinická praxe prokázaly jednoznačný příznivý účinek interferonu-β1b na snížení aktivity roztroušené sklerózy a zpomalení progrese invalidity. Studie BENEFIT ověřila, že u pacientů s klinicky izolovaným syndromem došlo po zahájení léčby k oddálení další klinické epizody. Výsledky osmileté extenze této studie podporují důkazy, že i po této době jsou evidentní rozdíly v klinických parametrech mezi skupinou pacientů s časně a opožděně zahájenou léčbou (pacienti užívající 2 roky placebo). Snížilo se riziko vývoje klinicky definitivní roztroušené sklerózy, poklesl roční počet relapsů a snížilo se riziko zhoršování kognitivních funkcí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky