Fingolimod v léčbě roztroušené sklerózy

Supplementum: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Veronika Tichá
Autoři - působiště: Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Fingolimod je indikován buď k eskalaci léčby při selhání léků první volby, nebo jako lék první volby pro pacienty s rychle progredující závažnou relabující-remitující formou roztroušené sklerózy. Účinnost a bezpečnost fingolimodu byla ověřena v řadě klinických studií, jeho schválení proběhlo na základě výsledků dvou klinických studií III. fáze – placebem kontrolované studie FREEDOMS a studie TRANSFORMS s intramuskulárním interferonem-β jako aktivním komparátorem –, které prokázaly signifikantní vliv fingolimodu na snížení roční četnosti relapsů a snížení rizika progrese. Mnoho dalších informací přinášejí data z postmarketingových studií a reálné klinické praxe.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky