Vildagliptin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor:
Autoři: MUDr. Kateřina Urbancová
Autoři - působiště: Diabetologická interní ambulance, Ostrava

Léčbu pacientů s diabetes mellitus 2. typu zahajujeme v současné době dle doporučení odborných společností podáváním metforminu. Výjimkou je nesnášenlivost metforminu nebo nemožnost jeho užití pro jiná přidružená onemocnění, nejčastěji pokročilou renální nebo jaterní insuficienci. Časem však tato léčba nemusí postačovat, neboť diabetes je chronické progredující onemocnění, při kterém sice zpočátku stoupá inzulinorezistence, ale zároveň postupně klesá sekrece inzulinu a jeho produkce se stává nedostatečnou.

Stále více se kromě účinnosti dostává do popředí požadavek na bezpečnost terapie. Důraz je kladen i na to, aby léčba neovlivňovala tělesnou hmotnost, a výhodné jsou i další vlastnosti terapie, například jednoduché dávkování.

Léčba využívající inkretinový účinek, kam patří inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), splňuje jak podmínku účinnosti, tak i bezpečnosti, a navíc je výborně snášena.

Následující kazuistika přehledně ukazuje možnost využití nových kvalit moderních antidiabetik, ke kterým inhibitory DPP-4 bezesporu patří. Jsou vhodné například pro pacienty, kteří pracují v zaměstnáních, kde by hypoglykemie a s ní spojená zhoršená pozornost a soustředění mohly mít za následek úraz nebo ohrožení na životě (například práce ve výškách).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky