Zkušenost s léčbou fixní kombinací perindopril arginin/indapamid/amlodipin v ordinaci interního lékaře

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Jana Šmakalová
Autoři - působiště: Interní ambulance, Praha 4

Souhrn

Uvádíme případ 68letého hypertonika, dosud léčeného čtyřmi až pěti dávkami antihypertenzní medikace, v součtu však až osmi tabletami denně. Léčba fixní kombinací perindopril arginin/indapamid/amlodipin (Triplixam) významně zlepšila kvalitu života tohoto pacienta. Je praktickým potvrzením zlepšení adherence k farmakologické léčbě. Prezentované průběhy holterovské monitorace krevního tlaku před zahájením terapie fixní trojkombinací a po uplynutí pěti měsíců této léčby jednoznačně dokazují významný antihypertenzní účinek a dobrou kontrolu tlaku krve (TK) po celých 24 hodin. Zásadní stresový moment, noční požár, pacient překlenul bez závažnějšího výkyvu TK.

Použití trojkombinačního přípravku vedlo nejen k normalizaci hodnot TK při holterovském monitorování, ale také stimulovalo pacienta ke zlepšení životosprávy a pohybových aktivit. Laboratorně bylo dokumentováno zlepšení lipidogramu i hodnot jaterních testů jako potvrzení neutrálních a metabolicky příznivých účinků jednotlivých složek i vlivu pohybu a změny životosprávy novou motivací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky