Klinické zkušenosti s canagliflozinem

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je chronické metabolické onemocnění, jehož hlavní charakteristikou je hyperglykemie. Ta je také hlavní příčinou jeho příznaků, ale především jeho následků – tedy cévních komplikací, a to jak mikrovaskulárních, tak makrovaskulárních. Z hlediska etiopatogeneze jde o velmi heterogenní skupinu onemocnění na podkladě dnes známého oktetu příčin, jak jej postuloval DeFronzo. Z nich může mít pacient v různé míře vyjádřeny všechny nebo jen některé. Jednotlivé farmakoterapeutické přístupy postihují jednu, popřípadě i více z těchto příčin, ale nikdy všechny. To je základem potřeby dříve (na počátku) či později (v průběhu onemocnění) podávané kombinační léčby. Jednotliví pacienti se kromě toho liší v řadě dalších faktorů zdravotních, socioekonomických i v životním stylu. To vše potom při narůstajících možnostech léčby DM 2. typu vytváří prostor pro individualizovanou léčbu, tedy optimální výběr léků pro konkrétního pacienta.

V předložené kazuistice canagliflozin vyřešil situaci mladšího obézního diabetika 2. typu neschopného dosáhnout omezení energetického příjmu, u kterého veškerá předchozí léčba DM 2. typu selhávala nejen v dosažení kompenzace diabetu, ale také ve snižování hmotnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky