Významná role IL-6 v kloubních i mimokloubních projevech revmatoidní artritidy

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor:

4.–6. června se ve Vojenské zotavovně Měřín konalo XI. slapské symposium, v rámci kterého proběhlo také odborné satelitní symposium firmy Roche s.r.o. V průběhu tohoto symposia, nazvaného Významná role IL-6 v kloubních i mimokloubních projevech revmatoidní artritidy, hovořili MUDr. Richard Köhler z Poradny pro afektivní poruchy FN v Hradci Králové, MUDr. Heřman Mann z Revmatologického ústavu v Praze a prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., z Revmatologického ústavu v Praze.

MUDr. Köhler vystoupil se svojí přednáškou nazvanou Chronicky nemocný pacient s revmatoidní artritidou a deprese.

Jak připomněl dr. Köhler, hlavními projevy deprese jsou pokleslá nálada a anhedonie; dalšími projevy jsou například zpomalené psychomotorické tempo, únava, snížená chuť k jídlu, zhoršený spánek či ztráta hmotnosti. Tyto příznaky se velmi často vyskytují také při revmatoidní artritidě (RA), což ztěžuje diagnostiku deprese (k diagnostice deprese je proto nutné používat specifické škály, jež obcházejí somatické příznaky). Zatímco v běžné populaci činí prevalence deprese 4–7 %, u nemocných s RA dosahuje podle některých autorů 10–40 % (!), a maximálně u 40–50 % pacientů je deprese adekvátně léčena.

Mezi zánětem a depresí je obousměrný a poměrně komplikovaný vztah: u obou stavů jsou aktivována stejná centra (přední cingulární kůra) a oba stavy jsou provázeny zvýšenými hladinami IL-6 (účinná léčba zánětu i deprese snižuje hladiny IL-6, nemocní rezistentní vůči terapii antidepresivy mají signifikantně vyšší hladiny IL-6). Podle monoaminové hypotézy deprese je podkladem tohoto onemocnění deficit monoaminů, především serotoninu. Vlivem zánětu se přitom zvyšují hladiny různých cytokinů, které vedou mj. k aktivaci indolamindioxygenázy s následnou degradací tryptofanu. Tím se snižuje i dostupnost serotoninu, zvyšuje se oxidační stres a snižují se hladiny melatoninu; degradační produkty tryptofanu navíc zvyšují hladinu glutamátu a působí na mozek (excito)toxicky. Všechny tyto vlivy mohou přispívat ke vzniku deprese.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky