Adalimumab v léčbě psoriázy u dětí a dospívajících

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Stanislava Polášková
Autoři - působiště: Dětská ambulance Dermatovenerologické kliniky VFN a UK, Praha
Klíčová slova: psoriáza, lokální léčba, adalimumab

Souhrn

Psoriáza je chronické zánětlivé hyperproliferativní papuloskvamózní onemocnění, které postihuje přibližně 0,4 % dětí do 18 let. Má řadu klinických obrazů; u dětí jsou často postiženy také kštice, nehty či obličej. Pilířem léčby psoriázy u dětí je lokální terapie, v níž se uplatňují zejména kortikosteroidy a deriváty vitaminu D3; důležitá je rovněž podpůrná léčba pomocí emoliencií a keratolytik. U nemocných s těžkou ložiskovou psoriázou nereagující na topickou terapii nebo se závažnými formami psoriázy (erytrodermická a pustulózní forma) je indikována systémová léčba, při níž jsou využívány methotrexát, cyklosporin, acitretin a biologické přípravky. Vedle etanerceptu lze u pediatrických pacientů od dubna 2015 použít také adalimumab – tento lék je indikován k terapii těžké chronické ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících od 4 let, kteří nedostatečně reagovali na lokální léčbu a fototerapii nebo u nichž tato léčba není vhodná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky