Fixní kombinace inzulin degludec/liraglutid v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inzulin degludec, liraglutid, fixní kombinace, IDegLira, účinnost

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu je progresivní onemocnění, které v důsledku postupného poklesu inzulinové sekrece vyžaduje intenzifikaci léčby, často včetně nutnosti nasazení inzulinu. Inzulinoterapie je však často zahajována i intenzifikována později, než by bylo optimální, což je mimo jiné dáno i jejími nežádoucím účinky – výskytem hypoglykemie a zvýšením hmotnosti. Agonisté GLP-1 jsou velmi efektivní možností léčby DM 2. typu, která kombinuje výbornou účinnost s minimálním výskytem hypoglykemie a snížením krevního tlaku a hmotnosti. V tomto článku podáváme přehled o účinnosti a bezpečnosti nové fixní injekční kombinace dlouhodobě působícího inzulinu degludec a agonisty GLP-1 liraglutidu (IDegLira) u pacientů s DM 2. typu. Tato kombinace přináší lepší účinnost než její jednotlivé složky při možnosti aplikace v jedné injekci 1x denně. Další výhodou je dobrý bezpečnostní profil IDegLira s mírným snížením hmotnosti a nižším výskytem hypoglykemie než při samotném podávání inzulinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky