Stroncium ranelát – důležitá alternativa v léčbě osteoporózy

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: MUDr. Jiří Jenšovský
Autoři - působiště: Interní klinika 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
Klíčová slova: osteoporóza, stroncium ranelát

Souhrn

Stroncium ranelát má duální mechanismus účinku – současně zvyšuje osteoformaci a snižuje osteoresorpci. Léčbou stronciem jsou příznivě ovlivňovány všechny determinanty kostní síly, tedy kostní hmota, rozměry kostí, mikroarchitektura, kvalita kosti. Stroncium ranelát je lék, pro který jsou k dispozici data evidence-based medicine pro snížení rizika zlomenin vertebrálních i nonvertebrálních po jednom roce, 3, 5 i 8 letech užívání, včetně zlomeniny krčku femuru. Vliv na snižování počtu zlomenin byl prokázán i v prodloužení studií do 10 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky