Inzulin glargin 300 jednotek/ml

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: inzulinoterapie, inzulin glargin U100, inzulin glargin U300, hypoglykemie, variabilita účinku, biologický poločas

Souhrn

Inzulin glargin o koncentraci 100 j./ml (glargin U100) je dnes standardně používán v léčbě diabetu 1. i 2. typu a jeho výhody oproti dlouhodobě působícímu humánnímu NPH inzulinu byly opakovaně prokázány. Nyní je k dispozici také inzulin glargin s koncentrací 300 j./ml (glargin U300), který se od klasického glarginu liší nejen možností aplikace vyšší dávky v nižším objemu, ale také řadou dalších důležitých charakteristik. V důsledku menšího povrchu má glargin U300 pomalejší uvolňování ze subkutánního depa, delší biologický poločas a menší variabilitu účinku než glargin U100, což se projevuje snížením výskytu zejména nočních hypoglykemií. Cílem článku je podat přehled o farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech glarginu U300. Diskutovány budou dále výsledky klinických studií, v nichž byl tento inzulin srovnáván s glarginem U100, a perspektivy jeho použití v léčbě diabetu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky