Současné možnosti léčby dyslipidemie u pacientů s kardiometabolickým syndromem

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, 2. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: aterogenní dyslipidemie, kardiometabolický syndrom, reziduální vaskulární riziko, kombinovaná hypolipidemická terapie

Souhrn

Pacienti s kardiometabolickým syndromem mají dvakrát
vyšší riziko pro kardiovaskulární onemocnění (KVO) na podkladě
aterosklerózy a pětkrát vyšší riziko pro vznik diabetes
mellitus 2. typu. Lipidová triáda (zvýšené triglyceridy, snížený
HDL-cholesterol a malé denzní LDL-částice) charakterizuje
aterogenní dyslipidemii, která je typická pro pacienty
s inzulinovou rezistencí. Vysoké riziko pro aterosklerózu
a KVO je dáno malým denzním LDL-cholesterolem a tzv.
remnantním cholesterolem, který je obsažen v remnantech
lipidových částic bohatých na triglyceridy. Aterogenní dyslipidemie
se podílí na reziduálním vaskulárním riziku, které
stále přetrvává u pacientů s dobře léčenými základními rizikovými
faktory, resp. u pacientů léčených statiny.
Vedle úpravy životních návyků je pro pacienty s aterogenní
dyslipidemií a (velmi) vysokým kardiovaskulárním rizikem
prospěšná terapie kombinací statinu a fenofibrátu.

Tato terapie je dobře snášená a bezpečná, účinně ovlivňuje
složitou poruchu lipidového metabolismu u pacientů s aterogenní
dyslipidemií a snižuje reziduální riziko pro makrovaskulární
(aterosklerotické) i mikrovaskulární (diabetické)
komplikace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky