Trimetazidin z pohledu klinické praxe

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: angina pectoris, metabolické modulátory, studie ATPCI, studie VASCO, trimetazidin

Souhrn

Trimetazidin je antianginózní lék, který je řazen do skupiny tzv. metabolických modulátorů. Mechanismem jeho antianginózního a antiischemického účinku je inhibice β-oxidace mastných kyselin a přesun výroby energie v podobě molekul ATP na oxidaci glukózy, což je z hlediska spotřeby kyslíku efektivnější způsob výroby energie v ischemickém myokardu.

Trimetazidin je lék poměrně starý, registrován je od roku 1978. Jeho indikací je profylaktická léčba stabilní anginy pectoris. Evropská léková agentura (EMA) doporučuje trimetazidin v léčbě anginy pectoris jako lék druhé volby, především do kombinace s konvenčními antianginózními léky, zejména β-blokátory. To je zcela v souladu s doporučeními Evropské kardiologické společnosti i České kardiologické společnosti a také se současným indikačním omezením SÚKL.

V současnosti probíhá mortalitně/morbiditní studie ATPCI, která má zhodnotit účinnost a bezpečnost trimetazidinu v léčbě chronických forem ICHS, konkrétně u nemocných po prodělané perkutánní koronární intervenci. Trimetazidin se přechodně dostal i na seznam látek zneužívaných ve sportu jako doping.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky