Optimalizovaná strategie léčby hypertenze

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Autoři - působiště: II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: léčba hypertenze, doporučené postupy, dvojkombinace, trojkombinace

Souhrn

Podle platných doporučených postupů pro léčbu hypertenze se její léčba odvíjí od stratifikace rizika nemocných, která se uskutečňuje jednak hodnocením výše krevního tlaku a dále pak posouzením dalších rizikových faktorů, případně preklinického či klinického orgánového poškození. U těžké nekomplikované hypertenze, ale i u hypertenzních urgencí je doporučeno zahájení léčby přímo kombinační terapií dvou léků. Pokud není kontroly dosaženo dvojkombinací, měla by být léčba akcentována buď zvýšením dávek, nebo lépe podáním trojkombinace, která by měla obsahovat diuretikum.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky