Farmakologické vlastnosti nové fixní kombinace aklidinium bromidu s formoterol fumarátem

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: CHOPN, aklidinium bromid, formoterol

Souhrn

Nová fixní kombinace aklidinium bromidu s formoterol fumarátem představuje racionální přístup v léčbě CHOPN v souladu s místními i mezinárodními doporučenými terapeutickými postupy. Farmakologické vlastnosti formoterolu jsou dobře známy, text je zaměřen na farmakologii aklidinium bromidu a synergismus obou látek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky