Dlouhodobá populační studie ukázala vysokou perzistenci k injekční léčbě roztroušené sklerózy

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V 18leté populační kanadské studii (1996–2014) bylo zjištěno velmi dobré dlouhodobé dodržování léčby roztroušené sklerózy injekčními chorobu modifikujícími léky (DMT). U 1 471 dospělých pacientů s relabující- remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) léčených glatiramer acetátem (GA) nebo interferonem- β (INF-β) byla průměrná doba do vysazení injekční DMT 11,1 roku a doba do vysazení prvního předepsaného DMT 8,6 roku. Podíl pacientů s vysazením nebo změnou léčby byl ve všech hodnocených časových okamžicích nižší u GA než u INF-β.

Multivariační regresní analýza ukázala, že injekční léčbu vysadili (nejméně na 90 dní) častěji pacienti s větší mírou disability při zahájení léčby, pacienti, u nichž byla léčba zahájena před 30. rokem věku, a pacienti, kteří zahájili léčbu v období 2006–2011. Perzistenci neovlivnilo pohlaví ani délka trvání roztroušené sklerózy. Léčba prvním injekčním lékem byla významně delší u GA než u INF-β. U většiny pacientů byla léčby znovu zahájena jiným typem DMT, bez DMT zůstalo v této studii jen 19 % ze všech zařazených pacientů.

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky