Podíl pacientů s nežádoucími účinky léčby roztroušené sklerózy je nižší při injekční léčbě glatiramer acetátem než při perorální léčbě dimethyl fumarátem a teriflunomidem

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V metaanalýze placebem kontrolovaných studií léčby relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) bylo podávání glatiramer acetátu spojeno s významně nižším podílem pacientů s nejméně jedním nežádoucím účinkem než podávání dimethyl fumarátu a teriflunomidu. Glatiramer acetát byl na 1. místě v pořadí s nejnižší pravděpodobností výskytu nežádoucích účinků (před placebem). Toto porovnání široce používaného injekčního léku a nových perorálních přípravků v léčbě RRRS přináší důležité informace pro terapeutická rozhodnutí. Nižší výskyt NÚ může mít příznivý dopad na kvalitu života pacientů s RRRS a na adherenci k léčbě.

Do této metaanalýzy, publikované na konci roku 2014 v časopise International Journal of Neuroscience, byly zařazeny 3 randomizované placebem kontrolované klinické studie čítající celkem 3 737 pacientů, s délkou trvání 2 roky. Cílem bylo porovnat výskyt nežádoucích účinků (NÚ) u glatiramer acetátu v dávce 20 mg denně (GA), dimethyl fumarátu v dávce 240 mg 2x denně (DMF2) nebo 3x denně (DMF3), teriflunomidu v dávce 7 mg denně (TERI7) nebo 14 mg denně (TERI14) a placeba.

Poměr šancí (OR) výskytu alespoň 1 NÚ v porovnání s GA, s pravděpodobností, že OR > 1 (PrOR), (kdy hodnota PrOR ≥ 95 % je považována za statisticky významný rozdíl), činil:

  • 2,67 u DMF2 při PrOR = 98,7 %
  • 1,92 u DMF3 při PrOR = 95,3 %
  • 2,74 u TERI7 při PrOR = 95,2 %
  • 3,03 u TERI14 při PrOr = 96,4 %

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky