Vliv sitagliptinu na kardiovaskulární riziko u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Dobrá kontrola glykemie snižuje u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu riziko mikrovaskulárních komplikací. V současné době je k terapii DM 2. typu schváleno mnoho léčiv, objevily se ale pochybnosti ohledně jejich dlouhodobé kardiovaskulární (KV) bezpečnosti. Dvě studie s inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) naznačily jejich možný vliv na zvýšení rizika srdečního selhání, dle publikované metaanalýzy až o 25 %. Tato studie jako první hodnotí vliv sitagliptinu na KV riziko.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky