Tiotropium v léčbě průduškového astmatu dospělých

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Autoři: Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Mezinárodní a národní doporučení, včetně českých, kladou na první místo v léčbě průduškového astmatu jednoznačně inhalační kortikosteroidy (IKS) jako první krok v udržovací preventivní léčbě. Nezbytnou součástí komplexní péče o astmatika je řádná kontrola inhalační techniky.  U nemocných s dobrou adherencí a compliance, u nichž přesto příznaky přetrvávají, lze zvyšovat dávky IKS, lépe však je přidat k nízké dávce IKS další léčivo – na prvním místě ze skupiny inhalačních dlouhodobě působících β2-agonistů s dlouhodobým účinkem (LABA) nebo ultradlouhodobým účinkem (U-LABA), alternativou pak je antagonista leukotrienového receptoru nebo teofylin s prodlouženým uvolňováním. Avšak i přes tyto možnosti příznaky přetrvávají při současně známé udržovací léčbě nejméně u 40 % pacientů s astmatem.

Nedávno získané výsledky řady randomizovaných dvojitě zaslepených klinických studií II. a III. fáze ukazují, že rovněž tiotropium aplikované inhalačně 1x denně je u pacientů s příznaky astmatu účinným a dobře snášeným přídatným léčivem k IKS, ať už s LABA (popř U-LABA), nebo bez něj. Tiotropium bromid je inhalační anticholinergikum, selektivní kompetitivní reverzibilní antagonista cholinergních receptorů M1 a M3 s ultradlouhodobým 24hodinovým účinkem (U-LAMA). Ukázalo se, že zvyšování dávky nad 5 μg nepřináší další zlepšení plicních funkcí.

V roce 2015 byla publikovaná zajímavá studie, která ukázala výhodu jednodenního podávání tiotropia v inhalačním systému Respimat v dávce 5 μg u dospělých astmatiků se symptomy onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky