Úspěšnost léčby liraglutidem – výsledky post hoc analýzy studie EVIDENCE

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V rozsáhlém klinickém programu Liraglutide Effect and Action in Diabetes prokázal liraglutid u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu dobrou snášenlivost, zlepšení glykemické kontroly a současně nízký výskyt hypoglykemií. Jeho podávání – v monoterapii i v kombinaci s jinými antidiabetiky – bylo také provázeno klinicky relevantním poklesem tělesné hmotnosti. Výsledky dlouhodobého sledování bezpečnosti a účinnosti liraglutidu přináší tato analýza.

- - -

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky