Nákladová efektivita sevelameru v porovnání s kalcium karbonátem u pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez nutnosti dialýzy – analýza studie INDEPENDENT

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Častým důsledkem chronického onemocnění ledvin (CKD) je hyperfosfatemie, která je spojena se zvýšenou kardiovaskulární morbiditou a mortalitou z kardiovaskulárních i jakýchkoliv jiných příčin. Za účelem udržení normálních koncentrací fosfátů jsou proto u pacientů s CKD doporučována dietní omezení a použití vazačů fosfátů – kalciových (např. kalcium karbonát, kalcium acetát ± magnesium karbonát) nebo nekalciových (sevelamer hydrochlorid, sevelamer karbonát, lanthan karbonát). Vzhledem k nižší ceně bývají využívány především kalciové vazače, při jejich podávání však za některých okolností může docházet k depozici vápníku ve stěně drobných cév, ke vzniku vaskulárních kalcifikací a orgánového poškození.

Studie INDEPENDENT byla tříletá randomizovaná multicentrická studie, která porovnávala účinnost sevelameru oproti kalcium karbonátu (CC) u 239 nemocných s CKD bez nutnosti dialýzy (NDD-CKD). Ve studii bylo zjištěno, že léčba sevelamerem v porovnání s CC vede ke snížení mortality z jakýchkoliv příčin a k prodloužení doby do zahájení dialýzy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky