Účinnost a bezpečnost fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v porovnání s volnou kombinací tiotropia a formoterolu u pacientů s CHOPN – studie QUANTIFY

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

V léčbě nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocní (CHOPN) jsou doporučovány kombinace bronchodilatancií s odlišným mechanismem účinku, neboť tato strategie je účinnější i bezpečnější než zvyšování dávek léků podávaných v monoterapii. Využívány jsou především kombinace LABA (long-acting β2-adrenergic agonists) a LAMA (long-acting muscarinic receptor agonists). Zavedenou kombinací s prokázaným příznivým působením na plicní funkce, výskyt symptomů a exacerbací i na kvalitu života pacientů je například tiotropium (LAMA) a formoterol (LABA); účinnost a bezpečnost byly doloženy také u molekuly QVA149, která je fixní kombinací indakaterolu (LABA) a glykopyrronia (LAMA).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky