Porovnání účinnosti a bezpečnosti lixisenatidu podávaného 1x denně v kombinaci s inzulinem glargin vs. režimy Bazal Plus a Bazal Bolus s inzulinem glulisin

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

U pacientů s diabetes melitus 2. typu, u kterých není dosaženo dostatečné kontroly glykemie kombinací bazálního inzulinu a perorálních antidiabetik, je třeba intenzifikovat terapii. Mimo prandiální inzulin přidaný k hlavnímu jídlu (režim Bazal Plus – BP) nebo ke všem jídlům, tedy 3x denně (režim Bazal Bolus – BB) je možné v souladu s aktuálními doporučenými postupy (ADA/ EASD 2015) přidat agonistu glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1).

Lixisenatid je prandiální agonista GLP-1, který prokázal účinnost na snížení postprandiální glykemie (PPG). Jedním z mechanismů jeho účinku je i zpomalení vyprazdňování žaludku. Protože zatím nebyla provedena randomizovaná klinická studie, která by porovnávala přidání prandiálního agonisty GLP-1 s přidáním prandiálního inzulinu v režimu BP a BB, byla navržena studie GetGoal-Duo 2, která srovnávala účinnost a bezpečnost lixisenatidu a prandiálního inzulinu (inzulin glulisin), oba v kombinaci s bazálním inzulinem (inzulin glargin) ± metformin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky