Kardiovaskulární bezpečnost lixisenatidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ELIXA

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Kardiovaskulární bezpečnost antidiabetik je velmi důležitým aspektem, neboť přítomnost diabetes mellitus 2. typu sama o sobě značně zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA – Food and Drug Administration) v roce 2008 proto vznesl požadavek, aby u všech nových antidiabetik byla dokladována mimo jiné i kardiovaskulární bezpečnost.

O to potěšující jsou výsledky studie ELIXA s lixisenatidem, relativně novým agonistou receptorů pro GLP-1, které byly v červnu tohoto roku prezentovány na 75. kongresu Americké diabetologické společnosti (ADA – American Diabetes Association). Studie ELIXA (Evaluation of cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes after acute coronary syndrome during treatment with LIXisenAtide) byla randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze IIIb, jejímž cílem bylo zhodnotit kardiovaskulární bezpečnost lixisenatidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem (zařazeni byli nemocní, kteří v nedávné době prodělali akutní koronární příhodu). V rámci studie byli pacienti náhodně přiřazeni k terapii lixisenatidem (počáteční dávka 10 μg byla titrována do maximální dávky 20 μg denně) (n = 3 034) nebo k podávání placeba (n = 3 034), vedle toho pokračovali v zavedené antidiabetické léčbě. Spektrum nemocných zařazených do studie bylo poměrně široké; průměrné trvání diabetes mellitus bylo 9 let, průměrná hodnota HbA1c činila 7,6 % a průměrný BMI byl 30 kg/m2. 22 % pacientů v minulosti prodělalo infarkt myokardu, 22 % bylo léčeno pro srdeční selhání a okolo 70 % podstoupilo koronární revaskularizaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky