Bezpečnost a účinnost evolocumabu ke snížení hladin aterogenních lipidů a výskytu kardiovaskulárních příhod

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Snížení koncentrací LDL-cholesterolu má vysoký vliv na pokles kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality. Evolocumab je plně humánní monoklonální protilátka inhibující proprotein konvertázu subtilisin/ kexin-9 (PCSK9). Jeho podání bylo ve studiích II. a III. fáze spojeno s 60% snížením koncentrace LDL-cholesterolu. Předkládaná studie přináší jako první poznatky o dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti evolocumabu.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky