Účinek roflumilastu na výskyt exacerbací u pacientů s těžkou CHOPN léčených inhalačními kortikosteroidy a LABA – studie REACT

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Těžká chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je spojena s periodickým výskytem exacerbací, které zhoršují klinický stav pacientů, urychlují pokles plicních funkcí a zvyšují mortalitu. K prevenci exacerbací se u těchto nemocných doporučují inhalační anticholinergika s dlouhodobým účinkem (LAMA) a/nebo fixní kombinace inhalačních β2-agonistů s dlouhodobým účinkem (LABA) a inhalačních kortikosteroidů (IKS). Takováto léčba signifikantně snižuje četnost exacerbací, není však schopna je zcela eliminovat.

Roflumilast je perorálně podávaný inhibitor fosfodiesterázy-4, který vykazuje protizánětlivé působení. U pacientů s těžkou CHOPN, symptomy chronické bronchitidy a častými exacerbacemi konzistentně zlepšuje plicní funkce a snižuje frekvenci exacerbací; jeho účinek na výskyt exacerbací je přítomen i u nemocných léčených současně LABA.

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky