Účinnost dapagliflozinu přidaného ke kombinaci saxagliptin + metformin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky otevřené fáze studie NCT01646320

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V multicentrické randomizované placebem kontrolované studii III. fáze NCT01646320, jejíž výsledky in extenso nebyly dosud publikovány, byla prokázána účinnost trojkombinace dapagliflozinu se saxagliptinem a metforminem v terapii dospělých pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Randomizaci k přídatné terapii dapagliflozinem vs. k podávání placeba přitom předcházela úvodní 8–16týdenní otevřená fáze, ve které byli nemocní léčení saxagliptinem a metforminem a jejíž závěry byly prezentovány v červnu tohoto roku na 75. kongresu Americké diabetologické společnosti (ADA).

Do úvodní otevřené fáze studie NCT01646320 bylo zařazeno 349 pacientů nedostatečně kompenzovaných na monoterapii metforminem (průměrné hodnoty glykovaného hemoglobinu [HbA1c] se u těchto nemocných pohybovaly mezi 8,0 % a 11,5 %), jimž byl do medikace přidán saxagliptin v dávce 5 mg denně (skupina A), a 134 pacientů nedostatečně kompenzovaných na léčbě metforminem v kombinaci s libovolným inhibitorem dipeptidylpeptidázy- 4 (DPP-4) (hodnoty HbA1c 7,5–10,5 %), kteří byli převedeni na terapii metforminem v kombinaci se saxagliptinem v dávce 5 mg denně (skupina B). Nemocní, u nichž nebylo dosaženo adekvátní kontroly glykemie na léčbě kombinací metforminu a saxagliptinu, byli po ukončení otevřené fáze randomizováni k přídatné terapii dapagliflozinem či placebem. Prezentovaná analýza byla zaměřena na výsledky pacientů ve skupině A, tj. nedostatečně kompenzovaných na monoterapii metforminem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky