Kombinace biologické léčby s jinými systémovými léčebnými postupy při psoriáze – doporučení Medical Board of the National Psoriasis Foundation

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Autoři: Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Bory, Plzeň

Souhrn

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, jež postihuje celosvětově 2–4 % obyvatelstva. Závažná psoriáza je často doprovázena dalšími systémovými chorobami (kardiometabolickými, revmatologickými, psychiatrickými), výrazně omezuje kvalitu života nemocného a může podstatně zkrátit průměrnou délku života. Před nástupem biologické léčby byly jedinými možnými léčebnými postupy u středně těžkých až těžkých forem psoriázy fototerapie a systémové perorální látky – methotrexát, acitretin a cyklosporin.

Od začátku 21. století jsou k léčbě středně závažné až těžké psoriázy stále více používány biologické látky, například etanercept, adalimumab, infliximab nebo ustekinumab. Monoterapie s použitím fototerapie, standardních systémových látek nebo biologických látek může být sice u řady pacientů účinná, u některých však není při schválených dávkách dosahováno požadované léčebné odpovědi. Zvyšování dávek může přitom být omezeno narůstajícím výskytem nežádoucích účinků i zvýšenými výdaji.

Vzhledem k rozdílné farmakodynamice, farmakokinetice a nežádoucím účinkům spojenými s různými postupy při léčbě psoriázy může být vhodně vybranou kombinační léčbou docíleno vyšší účinnosti při omezení nežádoucích účinků.

Schválené biologické léky jsou sice u většiny pacientů s psoriázou vysoce účinné, avšak někteří pacienti reagují na biologickou monoterapii jen částečně a k potlačení projevů onemocnění je u nich potřebná kombinační léčba. Biologické látky mohou působit v synergii v kombinaci s ostatními systémovými léčebnými postupy, přičemž každý z nich má odlišnou bezpečnostní charakteristiku v porovnání s perorálními léky. V současné době neexistují žádná doporučení, jež by vycházela z vědeckých poznatků pro použití biologických látek v kombinaci s ostatními systémovými léčebnými postupy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky