Beraprost v prevenci endotoxinem vyvolaného postižení plic

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Alveolární epitelové buňky sehrávají významnou úlohu v patogenezi plicních onemocnění. V prezentované studii byl sledován vliv beraprostu, analoga prostaglandinu PGI2, na odpověď těchto buněk vystavených přítomnosti lipopolysacharidu. Ten v závislosti na dávce vyvolával zvýšenou buněčnou proliferaci, jež byla adekvátně tomu tlumena aplikací beraprostu. Přidání beraprostu do kultivačního média rovněž signifikantně potlačovalo zánětlivou reakci, charakterizovanou zvýšenou expresí genů pro TNF-α a interleukinu-1β. Zaznamenány byly rovněž jeho antioxidační účinky. Dle výzkumníků tak má beraprost, popřípadě látky jemu příbuzné, potenciál k využití endotoxinem vyvolaného postižení plic.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky