Příznivý vliv inhibice MEK1/2 na aterosklerotické léze

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Aktivace jaterního receptoru X (LXR) je spojována s potlačením aterosklerózy, ovšem za cenu indukované hypertriglyceridemie. Ve studiích in vitro přitom bylo zjištěno, že inhibitory mitogenem aktivované proteinkinázy-1/2 (MEK1/2) synergizují LXR ligandem indukovanou expresi ABCA1 a eflux cholesterolu. V recentní studii u myší bylo zjišťováno, zda inhibitor MEK1/2 (U0126) a ligand LXR (T0901317) mohou působit synergicky při potlačování aterosklerózy a současně eliminovat hypertriglyceridemii. Látka U0126 pomáhala zabránit přechodné i dlouhodobé akumulaci tuků v játrech indukované T0901317, jaternímu poškození i hypertriglyceridemii. Jejich vzájemná kombinace přitom výrazně omezovala rozvoj aterosklerózy, snižovala výskyt pokročilých lézí, napomáhala zachování integrity stěny cévní, potlačovala akumulaci makrofágů v aortě a snižovala formaci pěnových buněk.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky