Albiglutid: nový agonista GLP-1

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Albiglutid je nový agonista glukagon-like peptidu-1 (GLP-1), který je možné užívat 1x týdně v léčbě diabetu 2. typu. Využíván může být ve dvou různých dávkách, a sice 30 mg a 50 mg podávaných subkutánně. Jeho účinnost byla rozsáhle studována zejména v rámci programu HARMONY, zahrnujícího osm velkých randomizovaných klinických studií hodnotících jej oproti placebu i aktivnímu komparátoru. Ukázalo se, že jeho endokrinní i metabolické účinky jsou obdobné jako u jiných agonistů GLP-1, tj. stimulace sekrece inzulinu a potlačení uvolnění glukagonu v závislosti na koncentraci glukózy, opoždění vyprázdnění žaludku a zvýšený pocit sytosti. Důsledkem je pokles hodnoty glykovaného hemoglobinu společně s úbytkem hmotnosti, a to za příznivého bezpečnostního profilu. Vhodný je jak v monoterapii v případech, kdy nelze podávat metformin, tak i v kombinaci s jinými antidiabetiky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky