Lumacaftor-ivacaftor u nemocných s cystickou fibrózou

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Cystická fibróza je stále nevyléčitelným onemocněním, u kterého však ivacaftor, lék nedávno zavedený do klinické praxe, znamenal významné zlepšení stavu nemocných. Působí přitom jako potenciátor defektního proteinu CFTR a zvyšuje kapacitu iontových kanálů pro transport chloridových iontů. Nyní byl v dávce 250 mg 2x denně podáván v rámci studie III. fáze s lumacaftorem (600 mg 1x denně nebo 400 mg 2x denně) po dobu 24 týdnů u osob starších 12 let (n = 1 108). Oproti placebu vedly obě dávky lumacaftoru k signifikantnímu zlepšení hodnoty FEV1, které bylo stanoveno jako primárně sledovaný ukazatel (p < 0,001). Výrazně nižší (o 30–39 %) byl počet plicních exacerbací, počet hospitalizací nebo případů intravenózního podání antibiotik, a to při snášenlivosti srovnatelné s placebem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky