Sójové izoflavony v léčbě astmatu?

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

O sójových izoflavonech slýcháme především v souvislosti s mírněním příznaků klimakteria, zejména návalů horka. V předkládané multicentrické dvojitě zaslepené randomizované klinické studii však byl hodnocen jejich možný přínos v léčbě bronchiálního astmatu. Osoby s obtížně kontrolovaným astmatem (n = 386) dostávaly po dobu 24 týdnů izoflavony v dávce 100 mg/den, nebo placebo. Průměrná změna prebronchodilatační hodnoty FEV1 na konci studie byla 0,03 l u placeba a 0,01 l u izoflavonů (p = n. s.). Mezi oběma skupinami nebyl také zaznamenán významný rozdíl ani v symptomovém skóre Testu kontroly astmatu, ani v množství vydechovaného oxidu dusnatého. Sójové izoflavony tak v této indikaci rozhodně neobstály a jejich cílená suplementace se v tomto případě nejeví jako racionální.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky