Optimální trvání antituberkulózní léčby u diabetiků

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Je dobře známo, že diabetes mellitus zvyšuje riziko infekcí, tuberkulózu nevyjímaje. Aktuálně byla proto vznesena otázka, jak dlouho by případná léčba tuberkulózy měla trvat s ohledem na riziko možného opakovaného výskytu v průběhu následujících let, tj. zda je lepší léčba 6měsíční, nebo 9měsíční. Dvouletá rekurence tuberkulózy byla zaznamenána u 2,2 % u osob s diabetem a 1,38 % osob bez diabetu (p < 0,001). Ačkoliv 9měsíční léčba byla provázena nižším výskytem rekurence (HR: 0,76), původně zaznamenaný přínos 6měsíční léčby vymizel. Za hlavní prediktory rekurence byly označeny vyšší věk, mužské pohlaví, maligní onemocnění nebo časnější primoinfekce tuberkulózou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky