Ovlivnění tělesné hmotnosti liraglutidem

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Analog glukagon-like peptidu-1 (GLP-1, liraglutid, v denní dávce 3 mg je schopen společně s příslušnými dietními opatřeními a pohybovou aktivitou výrazně přispět ke snížení tělesné hmotnosti. Vyplývá to z 56týdenní dvojitě zaslepené studie čítající 3 731 nemocných bez přítomnosti diabetu 2. typu s hodnotou BMI nejméně 30 kg/m² nebo nejméně 27 kg/m² společně s dyslipidemií nebo hypertenzí. Průměrný věk nemocných byl 45 let, průměrná tělesná hmotnost u nich činila 106 kg a průměrná hodnota BMI byla 38 kg/m²; 78,5 % souboru tvořily ženy a prediabetes byl přítomen u 61,2 % osob. Na konci studie činil průměrný úbytek hmotnosti při užívání liraglutidu 8,4 ± 7,3 kg vs. 2,8 ± 6,5 kg u placeba (p < 0,001). Ve skupině aktivní léčby dosáhlo nejméně 5% poklesu hmotnosti 63,2 % osob, zatímco ve skupině placeba pouze 27,1 % osob (p < 0,001) a 10% poklesu hmotnosti 33,1 % vs. 10,6 % osob.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky