Kyselina arachidonová jako léčivo

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

O kyselině arachidonové slýcháme nejčastěji v souvislosti s mechanismem působení nesteroidních antirevmatik, přičemž se současně jakožto ω-6 polynenasycená mastná kyselina (PUFA) netěší příliš velké popularitě, zejména ve srovnání s ω-3 PUFA. Dle výsledků recentně publikované studie však může nalézt uplatnění společně s prazikvantelem u dětí s endemicky se vyskytující schistosomiázou způsobenou Schistosoma mansoni. Šlo o prospektivní studii, ve které 268 dětí školního věku užívalo prazikvantel 40 mg/kg, kyselinu arachidonovou (10 mg/kg) nebo jejich vzájemnou kombinaci. Obě uvedené monoterapie vedly k vyléčení u 50 % a 60 % dětí s lehkou formou onemocnění a u 21 % a 20 % dětí s těžkou infekcí. Jejich vzájemná kombinace však vedla k vyléčení 83 % lehce a 78 % těžce nemocných dětí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky