Statiny oddalují zahájení léčby inzulinem u diabetiků

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

K tomuto zajímavému zjištění dospěli autoři retrospektivní kohortové studie s 12 470 diabetiky 2. typu – kohorta nemocných léčených statiny po dobu nejméně 180 dnů čítala 2 545 osob. Právě v této kohortě bylo riziko diabetického kómatu o 48 % nižší oproti osobám, které statin neužívaly. Nemocní léčení statiny po dobu delší než 730 dnů měli signifikantně nižší pravděpodobnost zahájení inzulinoterapie, diabetického postižení očí a nervové soustavy či periferních cévních onemocnění. Přínos užívání statinů koreloval s délkou jejich užívání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky