Kyselina obeticholová u biliární cirhózy

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Kyselina obeticholová (OCA; kyselina α-ethylchenodeoxycholová) může u nemocných s primární biliární cirhózou nedostatečně reagujících na léčbu kyselinou ursodeoxycholovou poskytnout zajímavý terapeutický prospěch. Důkazem jsou výsledky dvojitě zaslepené klinické studie (n = 165). Po randomizaci byla nemocným podávána OCA v dávce 10 mg, 25 mg a 50 mg nebo placebo po dobu 3 měsíců. OCA oproti placebu vedla k výraznějšímu poklesu (p < 0,0001 pro všechny dávky) hladiny alkalické fosfatázy (ALP), jejíž výchozí hodnota 1,5–10krát převyšovala fyziologickou normu. Hladina ALP poklesla v průměru o 21–25 % oproti výchozí hodnotě, zatímco při podávání placeba činilo snížení pouze 3 %. Nejméně 20% snížení ALP bylo dosaženo u celkem 69 % nemocných léčených OCA vs. u 8 % nemocných na placebu (p < 0,0003). Zároveň u nemocných léčených OCA došlo k výraznému poklesu gamaglutamyltranspeptidázy – v průměru o 48–63 % vs. 7 % u placeba – a ALT o 21–35 % vs. 0 % u placeba. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl pruritus.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky