Metformin a salicylát v léčbě steatohepatitidy

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Metformin je klíčovým antidiabetikem, přičemž řada nemocných s diabetes mellitus současně užívá kyselinu acetylsalicylovou za účelem kardioprotekce. Obě látky zvyšují aktivitu AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), byť se tomu děje rozdílným mechanismem. Aktivace AMPK následně působí fosforylaci acetylkoenzymu-A-karboxylázy s její inhibicí. Tato skutečnost je velmi významná především proto, že je tento enzym klíčový v syntéze mastných kyselin. Díky synergické aktivaci AMPK zaznamenané in vitro i in vivo tak dochází k potlačení jaterní lipogeneze a zaznamenána byla i zvýšená inzulinová senzitivita u myší. Obdobné účinky byly pozorovány u izolovaných hepatocytů i u nemocných s narušeným metabolismem glukózy, a to výraznější měrou ve srovnání s užíváním obou látek samostatně. Tato léčba by tak mohla nalézt uplatnění u nemocných s nealkoholickou steatohepatitidou a diabetem 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky