Modifikace kardiovaskulárního rizika u diabetiků 2. typu léčených gliptiny

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Zavedení inhibitorů dipeptidylpeptidázy IV, gliptinů, do klinické praxe znamenalo výrazný pokrok v léčbě diabetu. Poměrně málo je však známo o jejich dlouhodobém vlivu na výskyt kardiovaskulárních příhod. Ukazuje se nicméně, že jejich užívání nikterak nezvyšuje ani toto riziko, ani pravděpodobnost hospitalizace pro srdeční selhání. Vyplývá to mj. z recentní randomizované dvojitě zaslepené studie se 14 671 diabetiky, kteří užívali vedle ostatní léčby sitagliptin nebo placebo s mediánem sledování 3 roky. Primárně sledovaný kompozitní ukazatel zahrnoval kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu či cévní mozkovou příhodu a/nebo hospitalizaci pro nestabilní anginu pectoris. Při léčbě sitagliptinem se vyskytl u 839 osob (11,4 %; 4,06 na 100 osoboroků) a při podávání placeba u 851 osob (11,6 %; 4,17 na 100 osoboroků). Rozdíl mezi oběma rameny studie nebyl zjištěn ani v počtu hospitalizací pro srdeční selhání. Vzhledem k diskutovanému riziku pankreatitidy v souvislosti s užíváním gliptinů nebyl pozorován zvýšený výskyt akutní pankreatitidy ani karcinomu pankreatu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky