Působení eculizumabu u atypického hemolyticko-uremického syndromu

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS) je genetické život ohrožující onemocnění charakterizované nekontrolovanou aktivací komplementu, systémovou trombotickou mikroangiopatií a poškozením životně důležitých orgánů. Eculizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální IgG2/4κ protilátka, která se specificky váže na lidský protein komplementu C5 a inhibuje aktivaci terminálního komplementu. U nemocných léčených eculizumabem byla v rámci recentní studie potvrzena snížená terminální aktivace komplementu (C5a a sC5b-9) a současně poklesla také hladina ukazatelů poškození ledvin (clusterinu, cystatinu-C, β2-mikroglobulinu a jaterního proteinu vázajícího mastné kyseliny-1) na úroveň zdravých dobrovolníků. Zároveň poklesly i známky zánětu (solubilní receptor pro TNF), zvýšená koagulace (protrombinový fragment F1+2 a D-dimer) a poškození endotelu (trombomodulin).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky