Dulaglutid vs. glargin – výsledky studie AWARD-4

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

U diabetiků 2. typu nedosahujících odpovídající kontroly glykemie konvenční inzulinovou léčbou je doporučována léčba systémem bazal-bolus. Ve studii AWARD-4 byly porovnávány účinnost a bezpečnost dlouhodobě působícího agonisty GLP-1 dulaglutidu a inzulinu glargin, které byly kombinovány s prandiálně podávaným inzulinem lispro u diabetiků 2. typu. Šlo o 52týdenní otevřenou non-inferioritní studii III. fáze s 884 nemocnými randomizovanými v poměru 1 : 1 : 1 k dulaglutidu 1,5 mg nebo 0,75 mg 1x týdně, nebo glarginu 1x denně. Na konci 26. týdne byla adjustovaná průměrná hodnota glykovaného hemoglobinu snížena více u obou dávek dulaglutidu (–1,64 % a –1,59 %) než při léčbě glarginem (–1,41 %). Výskyt závažných nežádoucích účinků se svojí četností v jednotlivých skupinách nikterak významně nelišil. Dulaglutid tak v kombinaci s inzulinem lispro představuje zajímavou alternativu k inzulinovému analogu glarginu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky