Daclatasvir, asunaprevir a beclabuvir u osob bez cirhózy jater infikovaných virem hepatitidy C

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Léčba hepatitidy C v posledních letech doznala velkých pokroků. V recentní otevřené klinické studii byla prokázána vysoká terapeutická odpověď u nemocných léčených fixní kombinací daclatasviru 30 mg, asunapreviru 200 mg a beclabuviru 75 mg podávanou po dobu 12 týdnů per os. Zúčastnily se jí jednak dosud neléčené osoby (n = 312), jednak osoby již předléčené (n = 103) bez přítomné jaterní cirhózy a s chronickou hepatitidou C (genotyp 1). Primárně hodnoceným ukazatelem byla setrvalá virologická odpověď ve 12. týdnu (SVR12), definovaná jako hladina HCV-RNA < 25 IU/ml. 58 % nemocných byli muži, 26 % mělo genotyp IL28B (rs12979860) CC, 73 % bylo infikováno genotypem 1a a 27 % genotypem 1b. Celkově bylo SVR12 dosaženo u 379 osob ze 415 (91,3 %; 95% CI: 88,6–94,0): 287 (92 %) z dosud neléčené skupiny a 92 z předléčené skupiny nemocných (89,3 %; 95% CI: 83,4–95,3). Zaznamenáno bylo celkem sedm závažných nežádoucích příhod nesouvisejících s nasazenou medikací. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy, únava, průjem a nevolnost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky