Bevacizumab v onkologické léčbě – současné využití a perspektivy

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů

Souhrn

10 let s Avastinem – tak zněl název odborného sympozia společnosti Roche, jež se konalo 8. dubna 2015 v Brně v rámci Brněnských onkologických dnů. Se svými příspěvky na něm vystoupili prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ, Brno), prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onkologická klinika VFN, 1. LF UK a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ, Praha), prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN, Brno) a prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc). Přednášející se ve svých sděleních zabývali vývojem a podáváním bevacizumabu od počátků antiangiogenní léčby až po jeho současné využití u různých malignit v klinických studiích i onkologické praxi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky