Fulvestrant v terapii hormonálně dependentního karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni a KOC FN, Plzeň

Souhrn

V téměř 75 % je karcinom prsu, nejčastější nádorové onemocnění u žen, hormonálně dependentním onemocněním. Dlouhou dobu však nejen v u nás, ale i v zahraničí byly takto postižené ženy s pokročilým, relabujícím nebo metastatickým nádorovým onemocněním podrobovány především chemoterapii. Až poslední léta, kdy konečně byly potvrzeny výsledky již v minulosti prováděných studií, prokazujících přinejmenším srovnatelný účinek endokrinní léčby v porovnání s chemoterapií, vedla k častější indikaci této nejstarší cílené metody. Doménou chemoterapie zůstávají pouze pacientky s velmi rychlou progresí a postižením viscerálním, které je ohrožuje vznikem viscerální krize, tedy jen malá část těch, jimž byla chemoterapie dlouhá léta podávána. Srovnatelnost účinku léčby hormonální při jejím výrazně příznivějším profilu toxicity nyní umožňuje nemocným absolvovat i několik linií, aniž by bylo nutné přistupovat k chemoterapii, a to bez negativního ovlivnění jejich celkového přežití. V 1. linii tak bývá používán tamoxifen s převedením nebo bez převedení na inhibitor aromatázy, event. tento jako samostatný. Fulvestrant (Faslodex) je prozatím lékem 2., resp. 3. linie po těchto přípravcích, přestože jeho účinnost v 1. linii je minimálně srovnatelná. Ne vždy je řazení jednotlivých metod a léků jednoznačné a je třeba přihlížet nejen k očekáváním zdravotníků, ale také k volbě nemocné, a především k charakteristice aktuálního postižení – jeho rozsahu a lokalizaci nálezu. Podobně tomu bylo i u naší nemocné v níže uvedené kazuistice.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky