Pazopanib v léčbě karcinomu ledviny

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Věra Hejzlarová
Autoři - působiště: Onkologie KOC, Liberec

Souhrn

Od roku 2005 bylo schváleno několik léků k terapii nemocných s metastatickým karcinomem ledviny. Poznatky z přímých srovnání léků jsou limitované a umožňují různé léčebné možnosti. Ze skupiny inhibitorů tyrosinkinázy (TKI) jsou pazopanib a sunitinib doporučovány do 1. linie léčby a studie III. fáze prokázaly jejich podobnou účinnost.

Pro 1. linii cílené terapie multikinázovými inhibitory a bevacizumabem se používá skórovací systém dle Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) z roku 2002 (Motzer a spol.), pro léčbu temsirolimem pak tzv. modifikovaná kritéria MSKCC z roku 2007 (Hudes a spol.). Jestliže pacient patří do skupiny se střední prognózou dle skórovacího systému MSKCC z roku 2002 a zároveň do skupiny se špatnou prognózou dle modifikovaných kritérií z roku 2007, je možné podání jak TKI (sunitinibu nebo pazopanibu), tak i temsirolimu – rozhodnutí je plně v kompetenci indikujícího lékaře.

Pazopanib je perorálně podávaný silný TKI, působící na více cílových místech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky