Biologická léčba v kombinaci s chemoterapií prodlužuje přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 1
MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.2
Autoři - působiště: 1 Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ, Brno
2 Oddělení radiologie MOÚ, Brno

Souhrn

Kolorektální karcinom je nejčastějším nádorem trávicího traktu a celosvětově patří stále mezi nejčastější nádory vůbec. V roce 2012 bylo v České republice nově diagnostikováno 7 804 případů zhoubného novotvaru kolorekta, z toho 2 152 případů nádorů rekta. V klinickém stadiu IV, tedy ve stadiu metastatického onemocnění, je primárně diagnostikováno 17 % všech případů. Zavedení biologické léčby do kombinace s chemoterapií provázené centralizací léčby do komplexních onkologických center (KOC) vedlo k signifikantnímu zlepšení výsledků léčby v každodenní klinické praxi. Jak vyplývá z dat Národního onkologického registru (NOR), pětileté přežití pacientů s diagnostikovaným metastatickým onemocněním prokazuje nárůst při srovnání jednotlivých období: 11 % v letech 2000–2003, 12,9 % v období 2004–2007 a 14,5 % v letech 2008–2011. Jako první biologická léčba v indikaci 1. linie léčby kolorektálního karcinomu v České republice byl podáván bevacizumab v roce 2005 a inhibitory EGFR cetuximab v roce 2011 a panitumumab v roce 2012. Vzhledem ke zlepšující se diagnostice, intervenčním radiologickým metodám (zvláště ablativním), metodám stereotaktické radioterapie a hlavně díky kombinaci těchto metod s chirurgickou léčbou očekáváme další zlepšování tohoto dosavadního trendu. Tato mezioborová spolupráce probíhá na půdě mezioborových indikačních komisí, které jsou nedílnou součástí všech KOC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky