Účinnost afatinibu u nádorů plic v klinické praxi

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: Doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Autoři - působiště: Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Tyrosinkinázové inhibitory (TKI) receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) si již získaly pevné místo v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Nejprve klinické studie a poté i běžná praxe prokázaly jejich vysokou účinnost při nízkém riziku nežádoucích účinků. Do skupiny TKI patří gefitinib (Iressa), podávaný u nás v 1. linii nemocným s NSCLC s prokázanou aktivační mutací EGFR ve stadiu IIIB a IV, a erlotinib (Tarceva), který se navíc uplatní ve 2. linii po selhání předchozí léčby. Nejnovějším lékem z této skupiny, který byl u nás zaveden do praxe, je afatinib (Giotrif).

Dosud užívané TKI se soustředily na jediný z rodiny receptorů ErbB, na EGFR. Tento receptor, stejně jako většina ostatních ErbB receptorů, má část extracelulární, transmembránovou a intracelulární. Po aktivaci extracelulární části dva ErbB receptory vytvoří dimer, čímž je aktivována intracelulární tyrosinkinázová doména, která aktivuje řadu dalších pochodů, způsobujících snížení apoptózy, zvýšení schopnosti proliferace, invazivity a další, z hlediska nemocného nevýhodné vlastnosti nádorové buňky. Tyrosinkinázový inhibitor působením na uvedenou doménu zabrání této aktivaci a tím je dosaženo příznivého klinického účinku. Gefitinib i erlotinib mají působení omezené na EGFR, tedy ErbB1, přičemž vazba na tento receptor je reverzibilní. Dimery však mohou být po aktivaci vytvořeny kombinací kterýchkoliv ze čtyř ErbB receptorů, takže blokování pouze ErbB1 nemusí být vždy plně účinné. Širší působení afatinibu, který zasahuje všechny ErbB receptory, překonává tuto nevýhodu. Navíc v případě afatinibu jde o ireverzibilní blokádu těchto receptorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky